Paljari

ak chcete získať zľavu vo výške najmenej 10% z cenníka PALJARI použíte jeden z týchto kódov pri registrácii na www.paljari.net

Radka        4ED92D42CE9        

Radovan    4D9DCFE2947  

Dr. Gerhard Gruber je predsedom predstavenstva a zakladajúcim členom Paljari. V rámci spoločnosti zastáva mikrobiológ s magisterským titulom  Mykoterapia a fytoterapii úlohu vedúceho vedeckého sektora, výskumu, vývoja a organizácie produktov. V oblasti "Zdravie - sila, ktorá vychádza z vnútra", sa zaoberá odbornými konferenciami a osobnými konzultáciami. Analýzou vitálnej krvi a tradičného hematologického rámca je možné vyvinúť optimálne osobné ošetrenie pomocou vitálnych húb a prírodných doplnkov. Testy vykonané na jeho osobe ho doviedli až k jeho odporúčaniam. Vyskúša produkty na sebe skôr ako ich odporučí ostatným.

Peter Tribus je administrátorom a zakladajúcim členom Paljari. Čistokrvný podnikateľ s 25letými skúsenosťami s predajom systémov prirodzeného odpo-činku, úzko a empaticky spolupracuje s ľuďmi a ich potrebami. Ak chcete mať dlhý a zdravý život plný sily, ktorá pochádza z vonka: to je cieľ, o ktorý sa chce podeliť. S konferenciami a s pomocou spolu-pracovníkov a zákazníkov sleduje svoje poslanie inšpirované holistickými princípmi a fyziocentrickou víziou sveta Paljari: celok je viac než len súčet jednotlivých častí. Každý človek, ako súčasť prírody, môže usilovať o "prirodzené zdravie".

Potenciál oboch obchodných partnerov ide ruka v ruke a v ideálnom prípade sa vzájomne dopĺňajú súkromne a profe-sionálne, čím vytvára holistické a kompe-tentné vedenie spoločnosti. V Paljari je cene-ný každý člen vášnivé, motivované komunity. S rozsiahlymi odbornosťami, obrovským nasadením a radosťou tím neustále pracuje na realizácii filozofie Paljari. Dôraz je kladený vždy na potreby ľudí. Zdravie je holistické. Vidieť ľudí ako celok a konať s kvalitou. Zostaňte otvorení novým perspektívam a vývoji. Pretože len nadšeniý zákazníci odovzdávajú svoje dojmy.