Kontakty

Informácie o výrobkoch

Na on-line prednášku, zoom-meeting si treba dohodnúť termín!

Radovan .+39 3338164049
radovan@palforess.eu
Radka  +39 329 1322818

             +421 948 417452

Spoločný partner FIRMY PALIARI