Výrobky Paljari

6 dobrých dôvodov

Be healthy, be happy

inside, outside, at your side

Empatia

Paljari je citlivosť

Vidíme človeka a jeho konanie ako jeden celok. Príroda je východiskovým bodom všetkých našich presvedčení a našej práce. Pracujeme ekologicky a eticky. Zodpovednosť, úprimnosť a vážnosť vedú naše kroky. Do centra pozornosti dávame vitalitu človeka a naša najvyššia priorita sú vysoko kvalitné výrobky, ktoré pôsobia zvnútra aj zvonka.

Veda

Staroveké znalosti a zkúsenosti

Čerpáme poznatky z moderných vedeckých objavov a z tradičného učenia o sile prírody. Tieto znalosti odovzdávame na odborných prednáškach, informačných večeroch a osobných konzultáciách. Priebežné štúdie, intenzívny výskum, vývoj produktov založený na potrebách a skúsenostiach našich zákazníkov sú dôležitou súčasťou filozofie Paljari.

Profesionálnosť

Zkúsenosti a znalosti

Výmena skúseností a názorov je pre nás dôležitá a poháňa nás dopredu. Toto nás udržuje otvorených k iným pohľadom. Oceňujeme spoluprácu s terapeutmi, zdravotníckymi špecialistami a lekármi. Výsledkom je stále väčšia a profesionálnejšia sieť, ktorá je prospešná hlavne našim zákazníkom.

Ctižiadostivosť

Patentované - nové receptury

Bio-infračervené vlákno od Paljari je patentované. Pokiaľ ide o kvalitu, nerobíme žiadne kompromisy a spoliehame sa na vedu a na aktívne zložky z prírody. Naše výrobky majú certifikát kvality AGROLAB SALZBURG.

Osobné

zákaznícky orientované - at your side

Be healthy - be happy! Iba tí, ktorí sú zdraví, môžu byť úplne šťastní. Paljari je na strane zákazníka - at your side. Náš vývoj sa zameriava na požiadavky a spokojnosť zákazníkov. Nadšení zákazníci odovzdávajú ďalej svoje dojmy - najčestnejšie odporúčanie pochádza z vlastných skúseností.

Informatívne

informuje bez ohľadu na hranice

Sami seba považujeme za kompetentného partnera v otázkach zdravia a venujeme čas našim zákazníkom. Ponúkame odbornú pomoc v rámci osobných poradenských stretnutí v rámci rôznych prednášok v Taliansku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.